Personvernerklæring

Personvernerklæring for Flexidrive As organisasjon nr. 926 489 119

1. Behandlingsansvarlig
Flexidrive As er behandlingsansvarlig for personopplysninger som beskriver i denne erklæringen .

2. Personopplysninger som behandles
Kontaktinformasjon , navn ,epost, adresse, telefon nr. , fødselsdato med personnr., førerrett opplysninger, Kredit opplysninger.

3.Bruk av personopplysninger
Vi bruker følgende opplysninger (Kontaktinformasjon, navn, epost, adresse, telefon nr. , fødselsdato med person nr. , førerrettopplysninger, kredittopplysninger .) for å inngå og administrere av kontrakter og avtaler med kunder.

4.Hvem utleveres opplysninger til
Personopplysninger om deg kan deles med tjenesteleverandører som It leverandør, forsikringsselskap, finansieringsselskap, offentlige myndigheter ved overtredelse av vegtrafikkloven som fører til reaksjon.

5.Oppbevaring av Opplysninger
Vi langere kun personopplysninger så lang det er nødvendig for å oppnå kontrakt/avtale formål med aktuelle kundeforhold. I tillegg oppbevarer vi deler av opplysninger som er nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.

6.Beskyttels eav personopplysninger
Personvern tar vi på alvor og har sikkerhetstiltak som beskytter mot uautorisert tilgang og utlevering av personopplysninger.

7.Rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn eller sletting av dine person opplysninger så lenge vilkår for dette er oppfylt og det er ingen begrensninger som er lovpålagte. Innsyn i opplysninger som er registrert kan rettes til info@flexidrive.no eller med post :Flexidrive as Hovebakken 6 4306 Sandnes.

8.Nettsteder
Flexidrive.no kan inneholde linker til andre nettsider som har egnee personvernerklæring.

9. Bruk av informasjonskapsler/cookies
Våre nettside kan bruke Google Analytics' informasjonskapsler som generer detaljert statistikk om besøkende til nettside.

10.Enderinger
Gjeldende personvernerklæring vil værtilgjengelig på flexidrive.no enderinger vil bli oppdatert løpende